تنش زدایی به روش وایبریشن

در همهٔ روش‌های ذکرشده، تنش‌زدایی به‌وسیلهٔ اعمال تغییرشکل میکروپلاستیک انجام می‌شود. در روش تنش‌زدایی حرارتی، به علت افزایش دما ...