این روش، جدیدترین و مدرن ترین روش در تنش زدایی می باشد که در سالهای اخیر به شدت مورد توجه واقع شده است. میزان دقت این روش در طی عملیات حرارتی کمتر از  1 درجه سانتیگراد می باشد. در این روش ، عملیات حرارتی براساس گرم کردن قطعه توسط سیستم القاء صورت می گیرد. در واقع، یک جریان متناوب AC از سیم پیچ عبور داده شده و در اثر آن یک میدان الکترو مغناطیسی به داخل قطعه نفوذ کرده و تغییر آن موجب بوجود آمدن جریان های متناوبی بنام جریان های فوکو (گردابی) می شود بدین ترتیب قطعه در زمان بسیار کوتاهی حتی در حد ثانیه گرم می شود. عامل فرکانس در این روش به شدت حائز اهمیت می باشد، زیرا با اعمال تغییرات فرکانس ، میزان گرم کردن قطعه کنترل می شود.

از مهمترین مزایای این روش می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • کوتاه شدن پروسه عملیات حرارتی
  • حرارت یکنواخت در سراسر قطعه
  • دقت عمل بسیار بالا در این روش
  • کم بودن مصرف انرژی
  • عدم نیاز به تجهیزاتی مانند المنت و ….

دیدگاه ها غیر فعالند

صفحه اصلیدرباره ماپروژه هاتماس با ما