هر گونه گرم کردن و سرد کردن زمانبندی شده فلزات، سرامیک‌ها و آلیاژها به منظور بدست آوردن خواص مکانیکی و فیزیکی مطلوب، عملیات حرارتی نامیده می شود. عملیات حرارتی برای تغییر خواص فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و به ویژه متالورژیکی مواد استفاده میشود.

عملیات حرارتی در جوش به دو گروه عمده تقسیم میشود:
 
۱.  عملیات حرارتی پیشگرم (Preheat treatment)
۲.  عملیات حرارتی پسگرم  (Post Heat Treatmet)

دیدگاه ها غیر فعالند

صفحه اصلیدرباره ماپروژه هاتماس با ما