- اجرای عملیات حرارتی هارپ‌های سیکل ترکیبی در شرکت ماشین سازی اراک

- اجرای عملیات حرارتی مخازن استوانه‌ای با قطر 6 متر و صخامت 90 میلی‌متر