لیست سفارش

0 تومان
جمع کل :

محصولات

اطلاعات فنی

  • •طول: 500m
  • •وزن: 21kg
  • •مواد: 30% Nickel 20% Chrome
  • •قطر: 2.83mm
  • •حداکثر دمای کاری: 1000°C
اضافه کردن به لیست سفارش

سیم بافته شده 20-30 (کد محصول : 00202002)

     . این سیم ازتابیده شدن 19 رشته سیم 20\30(نیکل%30 وکروم %20 ) تشکیل شده و در بافت المنتهای حرارتی مورد استفاده قرار میگیرد.