لیست سفارش

0 تومان
جمع کل :

هیتر سرامیکی

سیم های کروم نیکل برای ساخت هیتر المنت های یخچال فریزر و تقریبا تمام هیتر های الکتریکی که به بخاری برقی معروفند، مناسب هست . هیتر المنت های ابگرمکن برقی و لباسشویی و سماور برقی و کتری ها برقی و هیتر های صنعتی ،نیز از این سیم های مقاومت دار استفاده شده است .

image01

سیم نیکل - کروم استاندارد

سیم های کروم نیکل برای ساخت هیتر المنت های یخچال فریزر و تقریبا تمام هیتر های الکتریکی که به بخاری برقی معروفند، مناسب هست . هیتر المنت های ابگرمکن برقی و لباسشویی و سماور برقی و کتری ها برقی و هیتر های صنعتی ،نیز از این سیم های مقاومت دار استفاده شده است .

image01

سوکت مادگی 60 آمپر

سیم های کروم نیکل برای ساخت هیتر المنت های یخچال فریزر و تقریبا تمام هیتر های الکتریکی که به بخاری برقی معروفند، مناسب هست . هیتر المنت های ابگرمکن برقی و لباسشویی و سماور برقی و کتری ها برقی و هیتر های صنعتی ،نیز از این سیم های مقاومت دار استفاده شده است .

image01

جدیدترین محصولات

مشتریان ما